Att köpa bostadsrätt

Hem / Köpa och bo i bostadsrätt / Att köpa bostadsrätt

Din bostadsaffär steg för steg

Här guidar vi dig i de olika stegen som du går igenom vid köp av en bostadsrätt. 

FÖRSTA KONTAKTEN

När du har hittat en bostad som du är intresserad av gör du en intresseanmälan och blir då kontaktad av ansvarig mäklare som ger dig mer information kring projektet. En intresseanmälan är inte bindande. Självklart kan du ta kontakt med mäklaren direkt istället för att göra en intresseanmälan.

ERBJUDANDE OM FÖRHANDSAVTAL

Enligt nya bostadsrättslagen är bostadsrättsföreningen skyldig att lämna blivande förhandstecknaren ett bindande erbjudande om att teckna förhandsavtal. Erbjudandet innehåller information rörande föreningen, dess ekonomi, byggprojektet samt avtals-förhållandet med Förhandstecknaren. Ni har nu 7 dagars betänketid för att i lugn och ro kunna gå igenom samtliga handlingar och fatta ett beslut. Den aktuella bostaden är under denna tid reserverad och kommer inte att erbjudas till annan intressent.

TECKNANDE AV FÖRHANDSAVTAL

Du har nu tackat JA till erbjudandet om att teckna förhandsavtal och mäklaren upprättar ett förhandsavtal som skickas ut för signering. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan bostadsrättsföreningen och dig/er. I samband med signering av förhandsavtalet så betalas även förskott på 100 000 kr till föreningen.

UPPLÅTELSEAVTAL

Ungefär två månader innan inflyttning skrivs nästa avtal som är ett upplåtelseavtal, du blir då även medlem i bostadsrättsföreningen. Efter signerat upplåtelseavtal kommer fakturan gällande slutlikviden att skickas ut, vilken ska vara betald vid tillträdet.

KUNDINFORMATION

När projektet är byggstartat och vi har kommit en bit på väg in i processen kallar vi till ett kundmöte. Här informerar vi om hur det går i projektet och vad som kommer att ske framöver och vad ni behöver tänka på. Ni får nu även möjlighet att skicka in frågor som besvaras på kundmötet.

FÖRENINGSSTÄMMA

Under byggprocessen består föreningen av en byggande styrelse. Två till tre månader efter tillträdet kallar den byggande styrelsen till föreningsstämma. På föreningsstämman utser ni en ny styrelse som tar över driften av föreningen.