Om Eksjöhus Bostad

Eksjöhus Bostad AB är en bostadsutvecklare med inriktning på att skapa attraktiva bostadsområden och kvalitativa bostäder. Oavsett vilken livssituation du befinner dig i så är Eksjöhus Bostad ett sätt att bo trygg, smart och bekvämt.

Våra bostäder tillverkas industriellt inomhus i koncernens nybyggda volymfabrik Eksjöhus Modulbygg. I väntan på montage förvaras volymerna under tak. Målsättningen är att nå en volym om 500 bostäder årligen i kategorin grupphus och flerbostadshus inom industriellt byggande i trä.

Koncernen har i över 70 år byggt hus och utvecklat smarta boendelösningar. Genom åren har vi skaffat oss stor erfarenhet, stött på och löst många problem och lärt oss att kvalitet alltid lönar sig i längden. Men framför allt har vi träffat tusentals människor och resonerat kring vad som är viktiga beståndsdelar i ett bra hem.
Vi tar nu med oss denna kunskap in i konceptet Eksjöhus Bostad och skapar möjligheter för ett attraktivt och prisvärt boende i bostadsrätter.

Eksjöhus Bostad ingår i LindholmsGruppen där även Eksjöhus, Eksjöhus Modulbygg och Eksjö industri ingår.

Hållbarhetsrapport för 2018

Läs hållbarhetsrapporten för Lindholmsgruppen här >>

Nyheter