Kvalitet & hållbarhet

I våra bostäder är standarden hög – redan från början. Vi erbjuder material och utrustning från välkända leverantörer som ger dig en bra levnadsstandard.

Hållbar utveckling är centralt för oss och vi arbetar intensivt för att bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 nås. Vår målsättning 2030 är att uppnå:

  • Att vår tillverkning och våra inköp är klimatneutrala
  • Att vår arbetsplats präglas av jämlikhet och hållbar tillväxt
  • Att våra bostäder ger förutsättningar för kunden att leva ett hållbart liv.

Vid den egna produktionsanläggningen i Eksjö produceras 220 MWh/hår solel som nyttjas i tillverkningen av våra bostäder.

Våra bostäder tillverkas industriellt inomhus i koncernens nybyggda volymfabrik Eksjöhus Modulbygg. I väntan på montage förvaras volymerna under tak. Vi utvecklar enbart bostäder som byggs i trä (stomme av trä) med lokal råvara från Sverige där samtliga bostäder är designade för att förbruka mindre energi än gällande BBR-krav.

Målsättningen är att nå en volym om 500 bostäder årligen i kategorin grupphus och flerbostadshus inom industriellt byggande i trä.

Hållbarhetsrapport för 2019

Läs hållbarhetsrapporten här >>