Kvalitet & hållbarhet

I våra bostäder är standarden hög – redan från början. Vi erbjuder material och utrustning från välkända leverantörer som ger dig en bra levnadsstandard.

Eksjöhus Bostad tar ansvar för sitt klimatavtryck inom alla verksamhetsområden, från skog till färdig bostad. Vi arbetar intensivt för att bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 nås. Vår målsättning 2030 är att uppnå:

  • Att vår tillverkning och våra inköp är klimatneutrala
  • Att vår arbetsplats präglas av jämlikhet och hållbar tillväxt
  • Att våra bostäder ger förutsättningar för kunden att leva ett hållbart liv.

Vid den egna produktionsanläggningen i Eksjö produceras 220 MWh/hår solel som nyttjas i tillverkningen av våra bostäder.

Verksamheten är helt inriktad på att utveckla bostäder i trä eftersom det är ett förnybart material som lagrar koldioxid under trädets hela livslängd, även efter förädling till träprodukter i exempelvis en byggnadsstomme. För oss handlar det inte enbart om att bygga en bra slutprodukt utan vi ser till att utveckla bostäder som bidrar till hållbart liv för både nuvarande och kommande generationer.

Hållbarhetsrapport för 2021

Läs hållbarhetsrapporten här >>