Byggstart Barkarö Äng

Då var vi igång med byggnationen av BRF Barkarö Äng i Västerås
vilket känns väldigt spännande.

Markarbetet är nu igång, inflyttning av 1:a etappen sker i december.