Felanmälan

Läs informationen nedan innan du gör din felanmälan

Du som bostadsrättsinnehavare har ansvar för invändig drift och underhåll av din bostad. Information, skötselanvisningar och instruktioner om hur du bäst tar hand om din bostad finner du i ”Boendepärmen Drift och Underhåll” som vi mejlade ut i samband med tillträdet. Vi rekommenderar därför att du läser igenom denna pärm innan du gör en felanmälan. Skulle det visa sig att ett anmält fel inte omfattas av produktgarantiansvaret kan du som boende debiteras för eventuella kostnader i samband med besök / åtgärd.

Så här går det till steg för steg:

1. Fyll i nedan formulär och skicka in din felanmälan

2. Du får nu en automatisk bekräftelse på att vi mottagit din felanmälan

3. Återkoppling från eftermarknadsavdelning om ev. åtgärd inom 1 arbetsvecka.

Produktgaranti

Produktgarantiansvaret omfattar inte sådant som beror på bristande underhåll, felaktig skötsel, förslitningar eller normalt åldrande. Skulle det vid åtgärd visa sig att felet inte omfattas av produktgarantiansvaret blir du debiterad för eventuella kostnader i samband med åtgärd.

Felanmälan av vitvaror

Felanmälan av vitvaror sker direkt till Electrolux.

Kontaktuppgifter Electrolux:
0771-76 76 76
www.electrolux.se

Tänk på att ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar Electrolux:
Ditt postnummer
Serienummer på vitvaran vilket du hittar på själva produkten.

Gör din felanmälan genom att fylla i formuläret.

Vad gör jag om jag har ett akut ärende såsom vattenläcka?

Skulle det vara så att ni har en akut skada såsom vattenläcka vill vi även att ni tar kontakt med oss via telefon, detta så att vi kan hjälpa till så snabbt som möjligt.

Kontaktperson vid akuta ärenden:
Mårten Dahlqvist, 073-065 56 61

Garantibesiktning

Inom två år har föreningen möjlighet att kalla till en garantibesiktning. Detta innebär att en besiktningsman kommer och går igenom bostäderna och bedömer ev. entreprenad – och produktfel som uppstått. Här några exempel på fel som åtgärdas efter garantibesiktningen; torksprickor på väggar och i vägghörn och skönhetsfel som inte påverkar den dagliga funktionen.

När sker åtgärd?

När det gäller ej akuta fel så samordnar vi dessa till ett och samma tillfälle vilket medför att åtgärden kan dröja något. Akuta felanmälningar åtgärdas så snart som möjligt.

Felanmälan efter två år

Skulle ett fel uppstå i er bostad efter 2 år och som faller inom föreningens 5-åriga garanti så kontakta er styrelse.

Gör din felanmälan genom att fylla i formuläret.