Garantier

ANSKAFFNINGSKOSTNAD

Eksjöhus Bostad arbetar med fasta priser vilket innebär att den totala anskaffningskostnaden i ekonomiska planen garanteras.

OSÅLDA LÄGENHETER

Eksjöhus Bostad ansvarar under sex månader efter färdigställandet för dekostnader som uppstår på grund av osålda lägenheter. Därefter köperEksjöhus Bostad de osålda lägenheterna, detta så att det inte påverkarbostadsrättsföreningens ekonomi.

PRODUKTGARANTI

2 års garanti gäller för material.

5 års garanti gäller för utfört arbete.