LindholmsGruppen

Hem / Om oss / LindholmsGruppen

Från skog till hus

LindholmsGruppens vision är att, från skog till hus, utveckla bostäder som bidrar till ett hållbart liv för nuvarande och kommande generationer. Att bygga hållbara bostäder handlar inte bara om en bra slutprodukt. Hela kedjan från råvara och tillverkning till den slutliga bostaden, såväl villan som flerbostadshuset, måste fungera och vara väl genomtänkt. Tack vare att vår koncern består av fem systerbolag, inklusive eget sågverk och egen skog, ryms alla dessa delar inom LindholmsGruppen.

Verksamheten inom Eksjö Industri AB utgörs av sågning och vidareförädling av trävaror. En del går till LindholmsGruppens egen husproduktion men vi levererar även trävaror till externa producenter, byggare, bygghandel med mera. Därutöver exporterar vi till exempelvis England, Danmark, Tyskland och Nordafrika. Läs mer om Eksjö industri här.

Eksjöhus Bostad AB är en projektutvecklare som skapar och säljer nyckelfärdiga bostadsområden främst bostadsrättsföreningar runt om i Sverige. Bostäderna produceras av Eksjöhus Modulbygg AB. 

Eksjöhus AB producerar och säljer villor till privatkunder i hela Sverige och Åland samt exporterar stomleveranser till Norge och Tyskland. Läs mer om Eksjöhus här.

Eksjöhus Modulbygg AB tillverkar bostäder med hög färdigställandegrad i fabrik i form av moduler. Bolaget tillverkar bostäder av hög kvalitet, med Eksjöhus Bostad AB som slutkund.