Om Eksjöhus Bostad

Hem / Om oss / Om Eksjöhus Bostad

Vi utvecklar attraktiva bostadsområden med kvalitativa och hållbara bostäder

Vi hanterar bostadsutveckling från ax till limpa, från markköp till nyckelfärdiga attraktiva bostadsområden. Vi strävar alltid efter att vara lyhörda för våra kunders önskemål och för de krav som ställs på moderna, attraktiva och hållbara bostäder.

Eksjöhus Bostad ingår i en koncern med över 80 års erfarenhet av att tillverka nyckelfärdiga trähus runt om i Sverige. Vi bygger vidare på denna stolta tradition där stabilitet, långsiktighet och småländskt sunt förnuft är naturliga hörnstenar.

Genom bolagets struktur har vi inom koncernen kontroll över hela produktionskedjan, från till skog och sågverk till nyckelfärdig bostad. Detta gör att du som bostadsköpare kan känna dig trygg i alla led genom att vi kan behåller kontrollen över kvalitén hela vägen från avverkning av skog fram till nyckelns överlämnande till kund.