Tillverkning

Hem / Om oss / Tillverkning

Tillverkning

Byggproduktionen är rationell, systematiserad och kvalitetssäker vilket bidrar till att arbetet effektiviseras och att vi kan uppnå kortare byggtid, mindre spill, färre fel och lägre byggkostnader – en i grunden mer hållbar produktion.

Verksamheten är helt inriktad på att utveckla bostäder i trä eftersom det är ett förnybart material som lagrar koldioxid under trädets hela livslängd, även efter förädling till träprodukter i exempelvis en byggnadsstomme.

För oss handlar det inte enbart om att bygga en bra slutprodukt utan vi ser till att utveckla bostäder som bidrar till hållbart liv för både nuvarande och kommande generationer.