En trygg bostadsaffär

Hem / Trygghet / En trygg bostadsaffär

En trygg bostadsaffär för hela livet

För oss är det självklart att du ska känna dig trygg från första kontakt till inflyttning. Därför har vi bra garantier och du kan känna dig i trygga händer i vår koncern.

Garantier osålda lägenheter

Eksjöhus Bostad ansvarar under sex månader efter färdigställandet för de kostnader som uppstår på grund av osålda lägenheter. Därefter köper Eksjöhus Bostad de osålda lägenheterna, detta så att det inte påverkar bostadsrättsföreningens ekonomi.

Garantier

I våra bostäder jobbar vi med bra produkter från välkända leverantörer. Bara det är ju en trygghet! Men självklart lämnar vi garantier på både material och utfört arbete. På material gäller två års garanti och för utfört arbete gäller fem års garanti. 

Fast pris

Att veta vad det kostar är det mest grundläggande. När du köper en bostad från oss får du alltid fast pris (anskaffningskostnad till bostadsrättsföreningen). Det innebär att den totala kostnaden är garanterad i den ekonomiska planen för det område där du ska bo. 

Stabil koncern med god ekonomi

Finansiellt har Eksjöhus Bostad en mycket stark förmåga och kapacitet för att kunna genomföra ett stort antal större projekt. Ägarkoncernen LindholmsGruppen består av bolagen Eksjöhus, Eksjöhus Bostad, Eksjöhus Modulbygg och Eksjö Industri. Koncernens egna kapital uppgår till över 1000 Mkr. Årligen omsätter koncernen drygt en miljard kronor och har i över 20 år haft högsta kreditvärdigheten och trippel AAA. Våra bostadsprojekt finansieras vanligtvis genom eget kapital och traditionell bankfinansiering.