Hållbarhet

Hem / Kvalitet & hållbarhet / Hållbarhet

Hållbarhet i alla led

För att bygga hållbara bostäder måste hela kedjan fungera och vara väl genomtänkt. Genom bolagets struktur har vi inom koncernen kontroll över hela produktionskedjan, från skog och sågverk till nyckelfärdig bostad. På så sätt kan vi optimera resursutnyttjandet, ha kontroll över materialflödet och optimera våra transporter. 

Vid den egna produktionsanläggningen i Eksjö produceras 220 MWh/hår solel som nyttjas i tillverkningen av våra bostäder. Koncernen arbetar även intensivt för att bidra till att FN:s globala mål för hållbara utveckling, Agenda 2030 nås.

Mål 2030

Hållbarhetsrapport 2022

I vår hållbarhetsrapport kan du följa koncernens utveckling
inom hållbarhetsområdet. Läs vår hållbarhetsrapport för 2022 här.