Kvalitet

Vår kvalitet

  • Att våra bostäder ger förutsättningar för kunden att leva ett hållbart liv.
  • Att vår tillverkning och våra inköp är klimatneutrala
  • Att vår arbetsplats präglas av jämlikhet och hållbar tillväxt

Vid den egna produktionsanläggningen i Eksjö produceras 220 MWh/hår solel som nyttjas i tillverkningen av våra bostäder.

Verksamheten är helt inriktad på att utveckla bostäder i trä eftersom det är ett förnybart material som lagrar koldioxid under trädets hela livslängd, även efter förädling till träprodukter i exempelvis en byggnadsstomme.

För oss handlar det inte enbart om att bygga en bra slutprodukt utan vi ser till att utveckla bostäder som bidrar till hållbart liv för både nuvarande och kommande generationer.