Svanenmärkta bostadsprojekt

Hem / Kvalitet & hållbarhet / Svanenmärkta bostadsprojekt

BRF Kamomillen – ett miljömärkt projekt

BRF Kamomillen i Åhus är Eksjöhus Bostads första bostadsprojekt med miljömärkningen Svanen. Projektet med 20 radhus certifierades under sommaren 2022 och omfattar hela produktionskedjan – från skog till inomhusmiljö och energiförbrukning.

– Vår första Svanenmärkning är ett steg på vägen i LindholmsGruppens ambition om en klimatneutral hustillverkning år 2030. Men framför allt är det en garant till dem som flyttar in i våra hus, som är hållbart tillverkade, fria från skadliga ämnen och dessutom energisnåla att bo och leva i.

Det Svanenmärkta bostadsprojektet Kamomillen i Åhus omfattar hela processen, från hållbart skogsbruk till miljövänliga och icke-skadliga byggnadsmaterial. Även levnadsmiljö och energiförbrukning räknas in, där hårda krav ställs på ventilation och energieffektivitet.

– I över 80 år har vår filosofi varit att ju större del av produktionskedjan vi äger, desto bättre hus kan vi bygga.

Svanenmärkta byggnader är:

  • är värderade med livscykelperspektiv
  • har låg engerianvändning
  • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter
  • har en kvalitetssäkrad byggprocess
BRF Kamomillen, Åhus